ORTA BELEDİYESİ
ORTA BELEDİYESİ
SAYFALARTARİHÇEMİZ;

Orta İlçesi Çankırı ' nın merkez ilçesi dahil 12 ilçesinden biridir.Batıdan başlayan Köroğlu Dağlarının uzantılarından olan Işık (1998m) , Yıldırım (2035m) , Aydos (1879m) dağlarının bir kısmı ilçe sınırları içindedir.Orta ' nın Kuzeyinde Çerkeş , Atkaracalar , Kurşunlu Güneyinde Şabanözü Güneybatısında Çubuk (Ankara) Batısında Kızılcahamam (Ankara) , Kuzeydoğusunda Kurşunlu , Güneydoğusunda Şabanözü ilçeleri yer alır.İlçede  25 köy , 1 belde ve 4 mahalle bulunmaktadır.

Ortaköy'ün ilçe yapılması:
19.06.1957 tarih ve 7033 sayılı kanunla ilçe olmasına Bakanlar Kurulunca karar verilmesi ve 01.04.1959 tarihinde ilçe olmasıyla birlikte adı Orta olarak düzenlenmiştir.

Orta İlçesinin Tarihi :
Orta ilçesi tarihin ilk yerleşim yerlerinden birisidir.M.Ö. devirlerden itibaren günümüze kadar Orta İlçesi birçok toplumu bünyesinde barındırmış olup her toplum kendine özgü özelliklerini ilçeye nakış nakış işlemiştir.Orta ilçesinde tarihi yerleşimlere ilişkin bulgulara Salur , Kalfat , Sakaeli , Buğurören , Karaağaç , Gökçeören , Hüyük köylerinde rastlanmaktadır.Bu bölgelerde geçmiş dönemlere ait taş el aletleri , mağaralar , oyma taşlar , ibadethaneler , çeşmeler varlığı tespit edilmiş ve seramik cam parçaları derlenmiştir.

Çankırı Müzesi , Matthews-Glatz ve TAY Projesi kapsamında yapılan yüzey araştırmaları sonucu Salur Köyünde "Orta Paleolitik" döneme ait taş aletler.Salur , Kalfat , Sakaeli köylerinde "Erken Tunç" ve "Orta Tunç" çağına ait yerleşim yerleri ve nekropol alanları. Buğurören ve Karaağaç köylerinde "Helenistik" döneme ait taş mimari eser parçaları. Kalfat , Gökçeören , Hüyük , Karaağaç , Sakaeli , Buğurören , Salur köylerinde "Roma-Bizans" dönemlerine ait çok sayıda maddi unsurlara ulaşıldı.Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserler tespit edildi.

Hititler Anadolu'ya geldiklerinde bölgeyi boş bulmadılar. Bölgede var olan Hatti Kavmi medeniyeti üzerine yerleştiler ve kendi medeniyetleri ile yönetimlerini oluşturdular. Hitit kaynakları Çankırı'nın kuzeyinde Pala ve Kaskas adlı kavimlerin var olduğunu kaydeder. Kaskaslar ile yapılan bir yazılı anlaşmada Devrez Çayı sınır olarak kabul edilmiştir. Palaların Kuzeybatıda Kaskasların Kuzeydoğuda yaşamış olduklarını söyleyebiliriz. Nitekim Sakaeli Köyü sınırları içinde Devrez vadisinde bulunan  Müslüman Kalesi ve bu kalenin tam karşısında bulunan Gavur Kalesi bunu doğrulamaktadır. Sakaeli , Yenice köylerinde bulunan Paflagonlar Dönemine ait olduğu ileri sürülen inler, Orta-Yaylakent arasında bulunan hüyükler , Hüyük köyünde bulunan Yeraltı Kenti , Karaağaç köyü yaylasında bulunan Ören şehri harabeleri, Kayılar Köyü arazisinde bulunan Kartal Kayası, Sakaeli Köyü sınırları içinde bulunan Pehlivanoğlu dağı harabeleri, Kalfat, Yenice, Hüyük köylerinde antik dönem kalıntıları ve eserler , ilçe merkezinin doğusunda Devrez vadisinde Kurşunlu ilçe sınırında M.Ö. 1500  yılına tarihlenen Hitit Kalesi şimdilik ortaya çıkarılan antik döneme ait somut bulgulardır. İncelenmeyen harabeler kazılmayan hüyükler vardır. Bütün bunlar bölgede yerleşik düzene geçişin oldukça eskilere dayandığını göstermektedir. Şu ana kadar yazılı bilgiler ulaşılamamış olup İlçenin tarihi akış seyrinin Orta Karadeniz, İç Anadolu ve özellikle Çankırı, Bolu, Kastamonu, Ankara, Çorum, Karabük hatta Sinop illeri ile paralellik gösterdiği dikkate alınmalıdır.